Produktkatalog på sex språk
Ett 40-tal voltseriebroschyrer på olika språk
Flyers för robotgräsklippare
Förklarande Illustrationer för robotgräsklippare
Annat butiksmaterial, som posters för batteri...
...och flera hundra produkt/språkunika hangtags...
...som skapades med ett automatiserat arbetsflöde.